KYRKVAKTMÄSTARTJÄNSTEN

TJÄNSTEN ÄR FORTFARANDE LEDIG ATT SÖKA

            i Kumlinge anslås ledig att sökas. Kyrkvaktmästartjänsten uppgår till 56,25 procent av en heltidstjänst och hör till kravgrupp 401 ( ca 1111 e/mån). Till tjänstens vaktmästaruppgifter hör bl.a. skötsel av kyrkogården, avtalslgravar, städning av kyrkorummet. Till tjänstens kyrkvärdsuppgifter hör vård av kyrkotextilier och inventarier samt att agera kyrkvärd vid gudstjänster, förrättningar, konserter och andra evenemang samt leda konfirmander i kyrkvärdssysslor och gravgårdsuppgifter. Ansökan riktas till Kyrkorådet i Brändö-Kumlinge församling 22920 BRÄNDÖ 

Frågor? Hör av er till Ewert 0400311801. Tjänsteinnehavaren skall vara medlem av kyrkan.

KYRKVAKTMÄSTARTJÄNSTEN

 .