Centralregister

Sedan 1.1.2022 har Kustens och Ålands Centralregister hand om registreringar och utfärdande av ämbetsbevis som rör församlingens medlemmar.

 

Ny Faktureringsadress

Kyrkans servicecentral/
Brändö-Kumlinge församling

003720007090
PL 5018 Docuscan
E-post (som PDF) skickas till: kkr.pl5018@xbs-salo.com


Om ni skickar fakturan per e-post, skall den fullständiga faktureringsadressen stå på fakturan.