Gudstjänster och Mässor

Församlingen firar Gudstjänst eller Mässa varannan vecka på Kumlinge och varannan vecka på Brändö. Oftast börjar vi klockan 11, men vi kan också fira kvälls eller eftermiddagsgudstjänster.

Under sommaren, från midsommar till skolstart, firar vi Gudstjänst/Mässa i båda kyrkorna varje söndag. Då brukar vi också hålla friluftsgudstjänster.

Närmare information om Gudstjänster/Mässor hittar ni på anslagstavlorna vid kyrkorna och i Brändö infoKumlinge nytt