En lugn plats

Våra begravningsplatser ligger i anslutning till våra kyrkor. Begravningsplatserna är inte så stora, men det kan ändå vara svårt att hitta graven man söker efter. Då går det bra att ta kontakt med oss så hjälper vi. Vissa gravar kan vara omskötta medan andra har lämnats. Så är tiden.

I Brändö finns det stenar och kors som är uppradade. Under dessa finns det inga gravar, utan det är stenar som man tagit bort, för att få utrymme på kyrkogården, men valt att spara.