Delta och påverka

 

Om du är intresserad av att besluta hur församlingen skall verka vidare är du välkommen att arbeta i Kyrkoråd/-fullmäktige. Om intresse finns att sitta i dessa organ kan du kontakta församlingen.