Bokslut 2022
Budget och verksamhetsplan 2024
Taxor 2024
Gravskötselavtal 2024

Ändrade öppethållningstider i pastorskansliet fr.o.m 01.02.2024:
måndag och onsdag kl. 09:00 - 11:30, 13:00 - 14:30