Stöd och hjälp

 

Om ni önskar diakonalt stöd från församlingen är ni välkomna att kontakta oss via pastorskansliet, eller direkt till Kyrkoherden, Predikobiträdet. Vi kan komma för samtal, både hembesök och per telefon. Det går också bra att kontakta oss via mejl eller via facebook. Om ni önskar diakonalt stöd i form av en matkasse eller ekonomiskt bidrag, ta direkt kontakt med Kyrkoherden eller Predikobiträdet.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende