Ämbetsbevis

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

  • Ämbetsbevis
  • Släktutredningar
  • Släktforskning
  • Information i medlemsregisterärenden

Avgifter

Avgiftsfria intyg

Intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet för att en person skall kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter ( ett intyg över att en person lever).

Intyg som kostar 9 euro

Intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter (till exempel flyttningsuppgifter, uppgifter om make, barn eller föräldrar)

Intyg som kostar 30 euro

Övriga än ovannämnda.

Släktforskning

Grundavgiften är 30 euro.  Om det tar mera än 30 minuter att göra intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjar 30 minutersperiod.  Dessutom uttas 5,50 euro i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Beställning av  ämbetsbevis

Du kan kontakta oss per telefon eller e-post eller göra en beställning med hjälp av en elektronisk blankett.

Tag kontakt