Tänkte du bli torr bakom örona?

Ett gammalt uttryck för att gå i skriftskola, skribba, läsa för prästen, konfirmera sig, eller vad man nu vill kalla det.

Vi brukar börja runt mikaelidagen, oktober, och håller på över vintern. När konfirmationsdagen sedan är bestämmer vi inom gruppen. Konfirmandtiden kan avslutas med ett kortare eller ett längre läger.