Tänkte du bli torr bakom örona?

Ett gammalt uttryck för att gå i skriftskola, skribba, läsa för prästen, konfirmera sig, eller vad man nu vill kalla det.

Vi brukar börja runt mikaelidagen, oktober, och håller på över vintern. När konfirmationsdagen sedan är bestämmer vi inom gruppen. Konfirmandtiden kan avslutas med ett kortare eller ett längre läger.

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation