Kyrkorådets protokoll nr 2-2023 från 19.05.2023 finns till påseende i pastorkansliet i Brändö under tiden 22.05 - 06.06.2023.