Gudstjänst/Mässa i S:ta Anna, Kumlinge

sö 23.12 kl. 13.30 - kl. 15.00

Andakt på Annagården

Andakt på Anna gården, 4 sön. advent. Julkören medverkar