Församlingslunch

on 21.11 kl. 12.00 - kl. 14.00

Lunch

Välkommen med i måltidsgemenskapen