Kyrkorådets medlemmar 2023-2024

Ulf Pettersson, viceordförande (Annika Fredriksen)
Camilla Olin ( Ring-Maj Engblom)
Johan Sandberg ( Markku Lahtinen)
Sigvard Nordling ( Anna-Lena Henriksson)
Raimo Meriluoto ( Taina Sipilä)
Maria Wrede ( Linda Karlström)